Seminarium szkoleniowe

Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach związanych z systemem badań technicznych pojazdów, które odbędą się w marcu i kwietniu 2019 r. pod nazwą: „Bezpieczne i efektywne prowadzenie SKP w obliczu nadchodzących zmian”.

 

PISMO PRZEWODNIE

 

Karta zgłoszeniowa i harmonogram

 

W trakcie spotkań planujemy omówić następujące zagadnienia:

1. Rządowe plany związane z wdrożeniem przepisów UE dotyczące funkcjonowania SKP.

 
2. Badanie techniczne ADR krok po kroku - prezentacja fragmentów materiału filmowego.


3. Dodatkowe badanie techniczne (VAT, PIT, CIT) po nowelizacji przepisów podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu w zakresie:
a) spełnienia wymagań technicznych stawianych taksówce,
b) po demontażu atrybutów związanych z taksówką,
    – jak poprawnie sporządzić zaświadczenie; materiał opracowany z uwzględnieniem najnowszych uwarunkowań prawnych, także w oparciu o sporządzoną opinię prawną.


5. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem dozorowym (w tym różnice pomiędzy pojazdami uczestniczącymi w wypadkach a w których stwierdzono jedynie usterki).


6. Wyposażenie SKP - certyfikacja i legalizacja urządzeń oraz archiwizacja danych w obecnym i przyszłym stanie prawnym (Dyrektywa 2014/45/UE a prawo o ruchu drogowym); materiał przygotowany przez CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna.


7. Centralna Ewidencja Pojazdów – wprowadzone i planowane zmiany w zakresie funkcjonowania CEPiK 2.0 po 30 listopada 2018 r.  


8. Prowadzenie dokumentacji na stacji kontroli pojazdów w oparciu o zespół kryteriów programu SKP PRO – dotyczy wprowadzonych zmian, w tym korekty dokonanych wpisów, anulowanie badania technicznego – przypadki i zasady anulowania badań technicznych w prowadzonym rejestrze i w Centralnej Ewidencji Pojazdów.


9. Elektroniczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez organ kontroli ruchu drogowego a dodatkowe badanie techniczne w SKP - zasady postępowania.

 

 

 

 

 

Copyright