Pismo do Rzecznika MŚP

Zapraszamy do zapoznania się z naszym pismem skierowanym do Pana Adama Abramowicza - Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pismo dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 października 2020 r. NR UC48

PISMO DO POBRANIA

Copyright