Petycja w sprawie cennika

Informujemy, że petycja dotycząca zmiany opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów została wysłana do Pana Premiera. Uwzględniając wszystkie aspekty wyliczyliśmy, aby dla samochodu osobowego kategorii M1 ustalić cenę 260 zł brutto - uzasadnienie zamieszczone zostało w petycji.

PETYCJA DO POBRANIA

Copyright