CEPIK - sprawozdanie elektroniczne

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji: "W związku ze stanem epidemii uprzejmie informuję, że Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje rozwiązanie usprawniające proces sprawozdawczości dla podmiotów zobowiązanych do przekazania sprawozdań z pobranych, przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. Podmioty zobowiązane powinny pobrać elektroniczny formularz ze strony https://www.gov.pl/web/gov/sprawozdanie-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow, uzupełnić dokument danymi (tak jak dotychczas wypełniany był dokument papierowy) zgodnie z dotychczasowymi zasadami i podpisać go:
- profilem zaufanym albo
- podpisem kwalifikowanym albo
- podpisem osobistym kwalifikowanym
i przesłać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, przy piśmie ogólnym kierowanym na adres Ministerstwa Cyfryzacji przez elektroniczną skrzynkę ePUAP". WIĘCEJ INFORMACJI

Copyright