Nowy wzór zaświadczenia

Informujemy, że w dniu 4 października 2019 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1787). Podstawowa zmiana wynikająca z rozporządzenia to modyfikacja wzoru zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu oraz zniesienie wymogu przybijania pieczątek na zaświadczeniu.

Copyright