Małe tablice rejestracyjne - materiał filmowy

Informujemy, że w przypadku, gdy pojazd posiadający standardowe miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do umieszczenia zwykłej jednorzędowej tablicy rejestracyjnej będzie doposażony w tablicę rejestracyjną jednorzędową ale zmniejszoną, to wówczas diagnosta samochodowy powinien określić wynik badania technicznego jako negatywny wskazując jako przyczynę tego wyniku usterkę o kodzie 0.1 „i” tj. „Miejsce przewidziane do umieszczenia tablic rejestracyjnych nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia o warunkach technicznych”.
Ponadto w uwagach na zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu diagnosta powinien wpisać: "niezgodność oznaczenia pojazdu w związku z § 27 ust. 1 pkt. 1 lit. „b” rozporządzenia o rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.).
Dlaczego należy wpisać w/w informację? Bowiem samo miejsce konstrukcyjne może spełniać wymagania, jednakże „zestaw” (MIEJSCE + TABLICA) już nie.

Materiał filmowy - Omówienie zagadnienia podczas seminarium dla diagnostów w dniu 22 marca 2019 r.

Copyright