SEMINARIA SKP 2019 - nowy temat

W związku z nowelizacją przepisów od dnia 1 lipca 2018 roku niektórzy właściciele pojazdów uzyskiwali zmniejszone jednorzędowe tablice rejestracyjne w nielegalny sposób poprzez wprowadzanie w błąd urzędników rejestrujących pojazdy. Niedługo pojazdy z takimi tablicami pojawią się w stacjach kontroli pojazdów, dlatego podczas seminariów, które odbędą się w marcu i kwietniu br. omówimy dodatkowo temat: „Badanie techniczne pojazdu ze „standardowym” miejscem konstrukcyjnym do zamocowania tablicy rejestracyjnej z zamontowaną zmniejszoną jednorzędową tablicą rejestracyjną”.

Ponadto podczas spotkań:

  1. każda osoba otrzyma 3 najnowsze projekty rozporządzeń (ze stycznia i lutego 2019 roku) związane z wdrożeniem przepisów dotyczących pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem (nowością będą wydawane tablice rejestracyjne barwy czarnej na zielonym tle),
  2. wyjaśnimy na czym będzie polegać w myśl procedowanych przepisów (prawdopodobnie już od lipca 2019 roku) tzw. „profesjonalna rejestracja” w tym wydawanie tablic rejestracyjnych (zielone napisy na białym tle).

Pismo przewodnie z główną tematyką

Karta zgłoszeniowa i harmonogram

Copyright