Pismo do Posłów

Zapraszamy do zapoznania się z pismem skierowanym do Posłów na Sejm RP w sprawie odrzucenia wyjątkowo kontrowersyjnego projektu ustawy – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985), który wpłynął do Sejmu RP w dniu 2 listopada 2018 r. Po pracach Komisji Infrastruktury projekt  zakłada m.in. możliwość przeprowadzania badań technicznych niektórych pojazdów u rolnika koło zagrody z inwentarzem, co jest kpiną z bezpieczeństwa ruchu drogowego.

PISMO DO POSŁÓW DO POBRANIA

Copyright