Zmiany w pojazdach przed rejestracją w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z naszym pismem w sprawie wprowadzania w pojazdach przed pierwszą ich rejestracją na terytorium Polski zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodach rejestracyjnych, których efektem jest niezgodny stan faktyczny pojazdów z zagranicznymi dowodami rejestracyjnymi. Pismo dostępne jest wyłącznie dla SKP z którymi mamy zawartą umowę i zostało zamieszczone TUTAJ.

Copyright