Ustawa PORD - tekst jednolity

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1990 zostało ogłoszone Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Jednolity tekst ustawy PORD do pobrania

Copyright