CEPIK 2.0 - tryb awaryjny w SKP - Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

"Proponujemy, by w sytuacji gdy SKP nadal nie uzyskała możliwości przekazywania danych do nowej CEP w trybie on-line, realizacja badań technicznych nie była zawieszana. Wyniki kontroli pojazdów muszą być w takim przypadku przekazane do CEP niezwłocznie po uzyskaniu dostępu. Będzie to możliwe techniczne. SKP powinien każdorazowo odnotować fakt badania w trybie awaryjnym poprzez adnotację na zaświadczeniu potwierdzającym jego wykonanie. Pozwoli to zminimalizować ewentualne komplikacje np. podczas kontroli drogowej czy likwidacji szkody. W ten sposób organ uprawniony do sprawdzania ważności badań technicznych będzie miał dostęp do tradycyjnego dokumentu potwierdzającego odbyte badanie i wyjaśniającego dlaczego badań nie ma w systemie elektronicznym. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do organu nadzorczego SKP jakim jest Starosta Powiatowy. Ministerstwo Cyfryzacji"

Copyright