ZMIANA ROZPORZĄDZENIA !!!

Informujemy, że w dzienniku ustaw z dnia dzisiejszego ukazało się pod poz. 2089 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, które wchodzi w życie w najbliższy poniedziałek tj. 13 listopada 2017 r.

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

Rozporządzenie do pobrania

Copyright